W mijającym tygodniu dwie kolejne szkoły naszego regionu uczestniczyły w realizacji Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej „W służbie prawu”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach i Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach odwiedzili Szkołę Podstawową w Obrzycku oraz Szkołę Podstawową w Pamiątkowie. Podczas spotkań z uczniami klasy szóstych, siódmych i ósmych mieliśmy okazję zapoznać młodzież z podstawowymi zasadami funkcjonowania  Służby Więziennej, jej specyfiką oraz kryteriami, jakie należy spełniać chcąc wstąpić w nasze szeregi. Była to też okazja do przeprowadzenia pogadanek o charakterze profilaktycznym, podczas których ukazywaliśmy konsekwencje prawne zachowań, godzących w polski porządek prawny. Przeprowadzone z uczniami zajęcia skupiały się na prewencji prawnej, a funkcjonariusze opowiadając o realiach więzienia uświadamiali młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość.

tekst:mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej