W ramach realizowanego ogólnopolskiego programu "W służbie prawu" w dniu 15 maja 2023 roku w naszej jednostce gościła grupa młodzieży szkolnej. Tym razem wroniecki zakład karny odwiedzili uczniowie klas drugich z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance.
Pierwszym krokiem do wejścia na teren jednego z najsłynniejszych polskich więzień było zgłoszenie szkoły przez stronę internetową Służby Więziennej do udziału w programie. Po uzupełnieniu niezbędnych formalności nasza brama została szeroko otwarta dla żądnych wiedzy licealistów.
 
Program "W służbie prawu" jest organizowany w ramach zadań ustawowych Służby Więziennej i zakłada edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw oraz kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodych ludzi. Poprzez wizyty w jednostkach penitencjarnych uczniowie poznają podstawowe przepisy prawa karnego, konsekwencje wynikające z ich łamania oraz zasady i regulacje prawne obowiązujące w więzieniach. W programie mogą wziąć udział szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie zakładów karnych - w przypadku szkól ponadpodstawowych lub  na terenie szkoły w przypadku podstawówek, ukierunkowane są na podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.
 
W ramach wizyty uczniowie zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi polskiego systemu penitencjarnego oraz  mieli okazję porozmawiać ze skazanym odbywającym w jednostce karę pozbawienia wolności. Dodatkowo przedstawiciele działu kadr zapoznali młodzież z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz z kryteriami, jakie powinni spełniać kandydaci do Służby Więziennej. 
 
Tekst: mjr Agata Nowak, zdjęcia szer. Joanna Gorączka
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej