Uroczystość powołania zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach

Rozkazem personalnym wydanym na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, płk Marceli Sauermann – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach – mjr. Krzysztofa Trofimiuka, dotychczasowego kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego we Wronkach. płk Marceli Sauermann wręczył powołanie mjr Krzysztofowi Trofimiukowi podczas odprawy w Zakładzie Karnym we Wronkach.

tekst: szer. Daria Polińska

zdjęcia: kpt. Agata Nowak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej