Taki scenariusz zdarzeń które mogą wystąpić w Służbie Więziennej, został przyjęty w trakcie realizowanych w Zakładzie Karnym we Wronkach okręgowych ćwiczeń specjalistycznych.

Przyjęty przez organizatorów ćwiczeń scenariusz zakładał wystąpienie czterech niebezpiecznych zdarzeń związanych z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej. Pierwszym z nich było zabarykadowanie się osadzonych w celach oraz podpalenie wyposażenia. W działaniach brały udział grupy: interwencyjna, odwodowa, transportowa, techniczna, medyczna oraz przeciwpożarowa . Wobec nieskuteczności wezwań do zachowania zgodnego z prawem, zagrożenie rozwiązano siłowo.

Kolejnym elementem ćwiczeń była symulacja napaści na konwój Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, realizujący konwoju ze skazanym, który wymaga konsultacji medycznej w lokalnym szpitalu. Podczas powrotu do jednostki droga przejazdu samochodów operacyjnych blokuje cywilny pojazd z grupą uzbrojonych, zamaskowanych osób. Po wymianie ognia ewakuowano skazanego z rejonu zagrożenia a także zatrzymano napastników.

Wewnątrz jednostki ćwiczono również działania służb ochronnych w reakcji na pozorowaną sytuację wejścia osoby postronnej na pas ochronny. Zatrzymania osoby znajdującej się w miejscu niedozwolonym dokonano przy wykorzystaniu przewodnika z psem służbowym.

Ostatnim elementem ćwiczeń było sprawdzenie procedur wdrażanych jako reakcja na zagrożenie wynikające z dostarczenia do jednostki przesyłki z substancją silnie drażniącą. Proces dekontaminacji prowadzony był przez specjalistyczne jednostki Państwowej Straży Pożarnej, wspieranie w zakresie zabezpieczenia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Regularnie prowadzone ćwiczenia pozorowanych zdarzeń niebezpiecznych pozwalają na sprawdzanie i doskonalenie umiejętności sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki włączeniu w realizację ćwiczeń jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej możliwa była też ocena współdziałania z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

W ćwiczeniach wsparcia udzieliły także Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna, które przy współudziale komórki do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki zabezpieczyły teren przyległy do jednostki na czas prowadzonych ćwiczeń.

 

Tekst: por. Wiesław Czaja/mjr Danuta Zielińska

Zdjęcia: st. szer. Jolanta Żółkiewska

 

Galeria:

https://www.sw.gov.pl/galeria/cwiczenia-okregowe

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej