W ostatnim czasie na terenie Zakładu Karnego we Wronkach gościliśmy przedstawicieli Sky Tower. W zorganizowanym spotkaniu wzięli udział skazani odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w ramach oddziału dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.
Przedstawiciele Sky Tower podczas wizyty w interesujący sposób przedstawili informacje dotyczące poszczególnych gatunków pająków, jednakże głównym celem zorganizowanego spotkania była szeroko rozumiana praca z lękiem i strachem. W spotkaniu oprócz zaproszonych gości oraz osadzonych udział wzięły następujące gatunki pająków; Brachypelma hamorii nazywana Arkadiusz Gazetka, Aphonopelma chalcodes – Zosia oraz Lasiodora parahybana – Gosia. Ważnym aspektem wizyty było przedstawienie skazanym różnicy w rozumieniu lęku i strachu, dwóch pozornie podobnych pojęć, które znacząco różni źródło powstania. Strach jest uczuciem, które naturalnie się pojawia w momencie wystąpienia realnego zagrożenia i może skłonić człowieka do ucieczki lub walki, natomiast lęk dotyczy sytuacji wyobrażeniowych i nie jest wywołany realnym zagrożeniem, a głównie negatywnym nastawieniem, którego przyczyny dotyczą wcześniejszych doświadczeń. Lęk może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie, w tym podejmowanie zachowań nawet ryzykownych. Nieumiejętność radzenia sobie z fizycznymi i psychicznymi aspektami lęku może zagrozić życiu ludzkiemu i doprowadzić do ekstremalnych sytuacji takich jak izolacja społeczna, nadużywanie substancji psychoaktywnych czy samobójstwo. Podczas trwania spotkania osoby pozbawione wolności mogły przekonać się, iż tak naprawdę sporo ludzi próbuje unikać lub uciekać od przedmiotów, sytuacji czy nawet myśli które wywołują u nich napięcie emocjonalne wynikające z doświadczanego strachu czy lęku, co w żaden sposób nie przyczynia się do konstruktywnego poradzenie sobie z doświadczanym dyskomfortem, a wręcz doprowadza do jego wzmocnienia. W trakcie spotkania główną atrakcją dla osadzonych stała się możliwość dotknięcia, a nawet wzięcia do ręki pająka. Swoista metoda oparta na ekspozycji, czyli stopniowym konfrontowaniu z bodźcem, który wywołuje lęk może doprowadzić do desensytyzacji, czyli zmniejszenia lub uzyskania możliwości wyeliminowania lęku. Powyższe doświadczenie pomogło zebranym skazanym przełamywać swój lęk pomimo tego, iż początkowo wielu uczestnikom spotkania wydawało się to niemożliwe do zrealizowania, z uwagi własne obawy przed kontaktem ze zwierzęciem.
 
Osadzeni z zaciekawieniem słuchali przedstawianych treści, zainteresowani tematyką dopytywali przedstawicieli Sky Tower o poszczególne gatunki pająków, a także o przedstawione metody pracy z lękiem. Spotkanie skłoniło ich do refleksji na temat tego, jak lęk wpływa na ich codzienne życie, a także tego, że może być źródłem doświadczanych przez nich obecnie trudności, w tym problematyki własnego uzależnienia czy szeroko rozumianych problemów osobistych. Skazani uczestnicząc w spotkaniu przekonali się, że własna praca nad posiadanymi trudnościami czy deficytami może przyczynić się do rozpoczęcia procesu zmiany, a podjęta przez nich aktywność już podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej zaowocuje pozytywnymi zmianami w przyszłości.
Spotkanie przedstawicieli Sky Tower z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach w oddziałach terapeutycznych miało niezwykle ważny wymiar dla całego procesu leczenia, w którym to pacjenci często mierzą się z doświadczanym napięciem emocjonalnym wynikającym między innymi z obawy przed porażką, powrotem do nałogowego wzorca zażywania bądź picia lub brakiem zrozumienia ze strony otoczenia.
 
tekst: st. szer. Weronika Ruta
zdjęcia: por. Jowita Sośnica
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej