Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie 11 listopada, upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918, roku po 123 latach zaborów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z wronieckiego Zakładu Karnego wzięli udział we wspólnym świętowaniu Niepodległości we Wronkach. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny we Wronkach. Następnie złożyli kwiaty pod pomnikiem "Ku czci i chwale Ojczyzny" na wronieckim Rynku a także pod tablicą upamiętniającą więźniów politycznych więzionych w murach wronieckiego więzienia, oddając hołd wszystkim  walczącym o niepodległą Polskę.

Tradycyjną formą edukacji historycznej, mającą na celu kształtowanie wśród osadzonych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz odpowiedzialności za losy państwa i narodu, była audycja wychowawcy ds. kulturalno -oświatowych pt. „Narodowe Święto  Niepodległości”. Audycję emitowano w funkcjonującym w Zakładzie Karnym we Wronkach radiowęźle.

W funkcjonującym w jednostce Centrum Kształcenia Ustawicznego skazani będący uczniami tej placówki oświatowej przygotowali uroczystą akademię, prezentując tło historyczne obchodzonego święta w pięknej oprawie poetycko-muzycznej.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska/ mjr Danuta Zielińska

 

Zdjęcia CKU:

https://www.sw.gov.pl/galeria/swieto-niepodleglosci-w-cku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej