W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

  1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,
  2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa
  5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Zgłoszeń dokonuje skazany w formie pisemnej u wychowawcy oddziału mieszkalnego. Osoba odwiedzająca potwierdza widzenie co najmniej 2 dni przed planowanym terminem widzenia pod wskazanym numerem telefonu  - 67/25-45-057 w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: zk_wronki_widzenia@sw.gov.pl.

Widzenia udzielane są w dniach wtorki, piątki, soboty, niedzielę i święta w godzinach 7:30 - 15:00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej