3 listopada po raz czwarty 8 osadzonych z wronieckiego Zakładu Karnego w towarzystwie zawodników Wronieckiego Klubu Biegacza oraz wychowawcy ds. sportu przebiegło 157 okrążeń placu spacerowego, pokonując tym samym dystans półmaratonu.

Aktywność sportowa osób pozbawionych wolności zajmuje ważne miejsce wśród oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych w nowoczesnym systemie penitencjarnym. Zakład Karny we Wronkach od kilku lat ściśle współpracuje z Wronieckim Klubem Biegacza, włączając się w organizację wielu wydarzeń sportowych, których celem jest promowanie aktywnego stylu życia oraz resocjalizacja osadzonych poprzez sport.

Tym razem skazani i zawodnicy Wronieckiego Klubu Biegacza spotkali się na trasie nietypowego półmaratonu, odbywającego się na więziennym placu spacerowym. Przygotowania do biegu trwały cały rok. Osadzeni uczestniczyli w treningach biegowych, przeplatanych testami sprawdzającymi poziom przygotowania kondycyjnego.

Nad prawidłowością pokonania dystansu przez wszystkich uczestników czuwał profesjonalny elektroniczny pomiar czasu zarządzany przez firmę Foxter. W przygotowanie IV Półmaratonu za Murem włączył się również Urząd Miasta i Gminy we Wronkach.

Witając uczestników biegu zarówno z-ca dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach ppłk Krzysztof Kaczmarek jak i z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Robert Dorna życzyli, aby sportowe zmagania były dla zawodników okazją do sprawdzenia swoich umiejętności a rywalizacja odbywała się w duchu Fair Play.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej