Umiejętność konstruktywnej organizacji czasu jest niezwykle ważna w codziennym życiu człowieka. Marnowanie czasu, a także brak zainteresowań sprzyja podejmowaniu przez jednostkę niepożądanych, a nawet i destrukcyjnych zachowań.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych mieli możliwość uczestnictwa w różnych formach aktywności takich jak chociażby układanie puzzli, wykonywanie prac manualnych i plastycznych, tworzenie gazetek, uczestnictwo w organizowanych konkursach poetyckich, rozgrywkach gier planszowych, oglądaniu filmów poruszających tematykę uzależnienia czy wreszcie uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych. Osoby pozbawione wolności mają więc stworzone odpowiednie warunki do korzystania z czasu wolnego w sposób inny niż dotychczas im znany chociażby poprzez zażywanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu. Powyższe oddziaływania służą wprowadzaniu konstruktywnych nawyków i propagowaniu wśród osadzonych społecznie akceptowalnych postaw.

             Właściwe wykorzystywanie czasu wolnego to nie tylko dawanie odpowiedniego przykładu dla różnych form aktywności ale także np. poprzez układanie puzzli ćwiczenie funkcji poznawczych, m. in. uwagi i koncentracji. Dzięki wyszukiwaniu i dopasowaniu do siebie elementów ćwiczy się także spostrzegawczość, pamięć wzrokową. Ponadto arteterapia czyli terapia poprzez sztukę ma szerokie zastosowanie we wszystkich działaniach o charakterze terapeutycznym. Działania artystyczne szczególnie pozytywnie wpływają na osoby które mają problem z komunikacją werbalną, a także leczą się z uwagi na posiadane uzależnienie czy zmagają się z zaburzeniami lękowymi. Ponadto prace wykonywane w grupie innych ludzi sprzyjają socjalizacji i nawiązywaniu poprawnych relacji interpersonalnych. Powyższe umiejętności doskonale znajdują odzwierciedlenie w procesie wychodzenia z uzależnienia, wspomagając tworzenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, stresem, sytuacjami trudnymi czy nawet brakiem organizacji czasu wolnego w sposób konstruktywny co często sprzyja sięganiu po substancje odurzające. Osadzeni uzależnieni to grupa ludzi, która często ujawnia tendencję do impulsywności w działaniu oraz niewłaściwej regulacji napięcia emocjonalnego. Osoby uzależnione sięgają po używki kierując się chęcią regulowania emocji, co jest charakterystyczne dla mechanizmu nałogowej regulacji uczuć. Techniki relaksacyjne znajdują szerokie zastosowanie w pracy z lękiem, napięciem emocjonalnym, a także skupieniem się.

Tekst; mł.chor. Weronika Ruta

Zdjęcia; por. Jowita Sośnica, mł.chor. Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej