Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Właśnie skończyły się wakacje i nadszedł czas rozpocząć nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wronkach. W naukę w naszej szkole rozpoczęło ponad 100 skazanych w siedmiu oddziałach klasowych. Osadzeni kształcą się na kursach zawodowych w specjalnościach: mechanik maszyn i urządzeń, ślusarz, operator obrabiarek oraz kucharz, a także w ramach nauczania ogólnego w szkole podstawowej i w dwóch klasach licealnych.

Koniec wakacji przyniósł ze sobą również duże zmiany jeśli chodzi o dyrekcję naszej szkoły. Podczas uroczystego kierownictwa podziękowaliśmy za wieloletnią owocną współpracę Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego Wojciechowi Szałańskiemu. Przepracował on w szkolnictwie więziennym wiele lat, zaczynając karierę, jako nauczyciel matematyki i informatyki. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia. Był wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy zawodowej. Dyrektorowi dziękujemy za profesjonalizm, zaangażowanie i wzorową współpracę, jednocześnie życząc dalszych sukcesów zawodowych.

Tekst i zdjęcia: kpt. Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej