164 funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach zostało z dniem 11 listopada 2021 roku awansowanych na wyższe stopnie służbowe.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości mają w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej szczególny wymiar. Jest to bowiem jedno z dwóch, wskazanych w Ustawie o Służbie Więziennej świąt, w którym następuje nadanie funkcjonariuszom naszej formacji kolejnych wyższych stopni służbowych.

Z dniem 11 listopada 2021 r. na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 164 funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym
w Szamotułach:

w korpusie oficerów - Minister Sprawiedliwości nadał:

- stopień majora SW - czternastu funkcjonariuszom,

- stopień kapitana SW - czterem funkcjonariuszom,

- stopień porucznika SW - pięciu funkcjonariuszom,

w korpusie chorążych – Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał:

- stopień starszego chorążego SW - jednemu funkcjonariuszowi,

- stopień chorążego - czterem funkcjonariuszom,

w korpusie podoficerów - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej nadał:

- stopień starszego sierżanta sztabowego SW - dziesięciu funkcjonariuszom,

- stopień sierżanta sztabowego SW - jedenastu funkcjonariuszom,

- stopień starszego sierżanta SW - pięciu funkcjonariuszom,

- stopień sierżanta SW - piętnastu funkcjonariuszom,

- stopień plutonowego SW - piętnastu funkcjonariuszom,

- stopień starszego kaprala SW - trzem funkcjonariuszom.

w korpusie szeregowych - Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach nadał:

- stopień starszego szeregowego SW - siedemdziesięciu siedmiu funkcjonariuszom.

Ponadto Minister Sprawiedliwości nadał jednemu funkcjonariuszowi srebrną,
a ośmiu - brązową odznakę
„Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Trwający stan epidemii nie pozwolił na zorganizowanie uroczystej odprawy służbowej dla tak licznego grona funkcjonariuszy. Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, mjr Mariusz Przybył, za pośrednictwem kierowników działów złożył osobom awansowanym i wyróżnionym podziękowania za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych oraz przekazał życzenia wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Zdjęcia: st. szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej