21 września 2019r. Zakład Karny we Włodawie włączył się w sprzątanie terenów przyległych do  Jeziora Białego w ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

Obok żołnierzy, dzieci ze szkoły podstawowej, osób chętnych czy płetwonurków również osadzeni z Zakładu Karnego we Włodawie porządkowali po zakończonym sezonie teren nad Jeziorem Białym w Okunince. Możliwość opuszczenia jednostki oraz włączenia się w ciekawą akcję jest jednym z elementów prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji. Pomimo tego, że społeczeństwo posiada wiedzę na temat korzyści płynących z czystego środowiska, to jednak uczestnicy akcji nie pozostali bez zajęcia. Odpadów było sporo - butelki, puszki, plastikowe worki, papier, czy ubrania zarówno na lądzie, wodzie jak i pod wodą.  Współorganizatorami tegorocznej akcji sprzątania terenów nad jeziorem Białym były m.in. lokalne urzędy.  Nadleśnictwo Sobibór zorganizowało konkursy ekologiczne dla uczestników i dzieci kształtujące świadomość ekologiczną i wiedzę na temat otaczającego nas środowiska naturalnego.

 

opracował: ppor. Daniel Pręciuk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej