W dniu 23 listopada 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

„Artysta to człowiek, który nie mówi ustami lecz duszą” Sebastian Post

Rys historyczny

Idea Konkursu Pisania Ikon zrodziła się w 2008 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie. Miało to miejsce przy realizacji programu resocjalizacyjnego, sprzyjającemu readaptacji społecznej skazanych, wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby, w szczególności w zakresie kształtowania umiejętności społecznych oraz poznawczych pt. „Sztuka to moje drugie życie”, którego pomysłodawczynią i autorką była kpt. Iwona Odyniec (ówczesny wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych). Początkowo nazwa konkursu brzmiała Międzyokręgowy Konkurs Wschodniego Pogranicza Pisania Ikon. Do udziału w konkursie w pierwszym roku zgłoszono kilka prac z jednostek penitencjarnych położonych na wschodzie Polski. W kolejnym roku konkurs wzbudził niezwykle duże zainteresowanie wśród osadzonych, co potwierdza potrojona liczba zgłoszonych prac - aż 22 ikony. W 2012 roku odbyła się piąta i ostatnia edycja konkursu o zasięgu międzyokręgowym, gdyż przyciągał on uwagę i cieszył się zainteresowaniem skazanych z całej Polski. Dlatego też podjęto decyzję, aby Konkurs Pisania Ikon odbywał się na skalę krajową. Tak też się stało i od 2013 roku konkurs nosi nazwę Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon. W tym roku konkurs został rozstrzygnięty po raz szósty na poziomie krajowym oraz po raz jedenasty od pierwszej edycji.

Korzyści z Konkursu Pisania Ikon

Głównym celem jest zainteresowanie osadzonych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z tradycji prawosławnej, jak również z dziedziny ikonografii oraz uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka. Więzienna twórczość osadzonych nabiera coraz większego znaczenia. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno. Pisanie ikon daje osadzonym możliwość wypowiedzenia się, skłania do refleksji nad życiem świętych, postaci umieszczonych na tychże ikonach, a jednocześnie nad życiem własnym. Ten rodzaj twórczości daje skazanym możliwość duchowego wyciszenia się, spokoju oraz kontemplacji.

Podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon 2018 r.

Odbyło się w dniu 23 listopada bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Organizatorami, po raz kolejny był Zakład Karny we Włodawie i kapelan prawosławny ksiądz Jerzy Ignaciuk. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Ppłk Krzysztofa Stefanowskiego podczas podsumowania konkursu reprezentowała mjr Mariola Mielniczuk - specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, która przekazała podziękowania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za organizację konkursu na ręce Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie ppłk. Marka Abramowicza.

W wernisażu udział wzięli zaproszeni goście Starosta Miasta Włodawy – Andrzej Romańczuk,  dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, kierownicy działów penitencjarnych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, księża i kapelani oraz funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie. Gospodarzem wystawy był Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie – ppłk Marek Abramowicz, podsumowanie prowadziła kpt. Iwona Odyniec, pomysłodawczyni konkursu. Szeroki i ciekawy wykład na temat historii i znanych ikon wschodniego pogranicza przedstawił ks. Wiesław Skiepko z Zamościa. Wśród nadesłanych prac I i II miejsce przypadło osadzonym z Zakładu Karnego w Białymstoku, III miejsce komisja przyznała dla osadzonej z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Wyróżniono trzy ikony, z Zakładu Karnego we Włodawie, Aresztu Śledczego w Lublinie i Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Galeria

opracował: ppor. Daniel Pręciuk

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej