Zakład Karny we Włodawie po raz kolejny przyłączył się do szczytnej akcji "Szlachetna Paczka".

„Szlachetna Paczka”

„Szlachetna Paczka” jest ogólnopolskim projektem pomocy potrzebującym rodzinom i osobom samotnym, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. Idea działania opiera się na zaangażowaniu darczyńców, którzy co roku przed świętami Bożego Narodzenia spełniają potrzeby wybranej rodziny poprzez spotkanie i wsparcie materialne, co ma również głębszy wymiar – odczucie potrzebujących, że nie są sami. Pomoc przed świętami jest szczególnie ważna. W tym roku w rejonie Włodawy zgłoszono 50 rodzin do objęcia pomocą. W dniach 10-12 grudnia 2021 r. paczki są dostarczane do rodzin i osób samotnych.

"Weekend cudów" rozpoczęty

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego we Włodawie jak co roku włączyli się do udziału w „Szlachetnej Paczce”. Wypadki losowe z ostatnich kilku lat, jakie dotknęły wybraną przez zakład rodzinę wpłynęły negatywnie na ich sytuację materialną. Pomimo tego rodzina jest pozytywnie nastawiona do świata i w ramach posiadanych środków i możliwości stara się normalnie funkcjonować, co jednak jest utrudnione z uwagi na problemy finansowe i zdrowotne. W jednostce przez cały tydzień trwała zbiórka środków na zabezpieczenie kluczowych potrzeb rodziny oraz związane z tym zakupy. Wybrana przez Zakład Karny we Włodawie rodzina otrzymała pralkę, rozkładany fotel, odkurzacz, żywność trwałą, środki czystości, artykuły dziecięce. Ponadto każda z osób z potrzebującej rodziny otrzymała również upominek.

tekst i zdjęcia: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej