Konkurs Pisania Ikon na stałe wpisał się już w kalendarz inicjatyw i przedsięwzięć prowadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Konkurs Pisania Ikon na stałe wpisał się już w kalendarz inicjatyw i przedsięwzięć prowadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Pisanie Ikon – twórcza resocjalizacja

Przedmiotem konkursu są prace artystyczne, których tematem jest interpretacja ikon: Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej lub innych Świętych. Obowiązuje dowolność techniki i użytych materiałów z zachowaniem podstawowych zasad pisania ikon. Główny cel konkursu to zainteresowanie osadzonych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z tradycji prawosławnej, jak również z dziedziny ikonografii oraz uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno.

Historia Konkursu Pisania Ikon

Pomysł Konkursu Pisania Ikon zrodził się w 2008 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie. Idea powstała przy realizacji programu resocjalizacyjnego pt. „Sztuka to moje drugie życie”, którego pomysłodawczynią i autorką była kpt. Iwona Odyniec (ówczesny wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych). Początkowo Międzyokręgowy Konkurs Wschodniego Pogranicza Pisania Ikon obejmował jednostki penitencjarne położone na wschodzie Polski. W kolejnym roku konkurs wzbudził niezwykle duże zainteresowanie wśród osadzonych, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie zgłoszonych prac - aż 22 ikony. W 2012 roku odbyła się piąta i ostatnia edycja konkursu o zasięgu międzyokręgowym. Z uwagi na duże zainteresowanie skazanych z całej Polski udziałem w konkursie, podjęto decyzję aby Konkurs Pisania Ikon odbywał się na skalę krajową. Tak też się stało i od 2013 roku konkurs nosi nazwę Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon.

Rozstrzygnięcie IX Konkursu Pisania Ikon

Z uwagi na pandemię koronawirusa w tym roku nie odbył się wernisaż jaki towarzyszył konkursowi w latach poprzednich. W wyznaczonym czasie tj. do 30.09.2020r. do Zakładu Karnego we Włodawie wpłynęło 17 prac z całej Polski.

Wyniki IX Konkursu Pisania Ikon:

I miejsce – osadzony z Aresztu Śledczego w Białymstoku (trzy ikony),

II miejsce – osadzony z Aresztu Śledczego w Białymstoku,

III miejsce – osadzony z Zakładu Karnego we Włodawie.

Przyznano również trzy wyróżnienia:

  1. Osadzona z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach,
  2. Osadzony z Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie,
  3. Osadzony z Aresztu Śledczego w Krakowie.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej