Funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowali program ekologiczny dla osadzonych pt. „Zielono mi” w oparciu o porozumienie z Nadleśnictwem Włodawa, biorąc jednocześnie udział w  akcji „Operacja Czysta Rzeka” w dniu 20 kwietnia 2024r.

Odpowiedzialni za czystą przyrodę

Wartość otaczającej nas przyrody jest przeogromna i zgodnie z dewizą ekologów należy o nią dbać i szanować. Zakład Karny we Włodawie bardzo chętnie włącza się w akcje, których celem jest utrzymanie czystości wokół nas. Naprzeciw temu wyzwaniu wyszli po raz kolejny funkcjonariusze działu penitencjarnego, którzy zrealizowali dla osadzonych program resocjalizacyjny o charakterze ekologicznym pt. „Zielono mi”. Głównym celem oddziaływań podjętych w ramach programu było propagowanie wiedzy na temat ekologii i istotnych zagrożeń środowiska, segregacji śmieci, zbiórki baterii itp. Program miał również na celu kształtowanie poczucia własnej odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska i rozwój cywilizacji, poszanowanie przyrody i zwierząt. Wychowawcy realizujący program przekazali stosowne treści edukacyjne osadzonym, które miały na celu uświadomienie, jak ważna jest segregacja odpadów. Działania w ramach programu opierały się na kilku etapach z których część została zrealizowana poprzez złożenie wizyty w Nadleśnictwie Włodawa przez grupę osadzonych wraz z opiekunem mł. chor. Kamilem Śledzińskim.

Dajemy dobry przykład w „Operacji Czysta Rzeka”

Kolejnym etapem był udział w akcji „Operacja Czysta Rzeka” polegającej na porządkowaniu wyznaczonych odcinków przy rzece Bug”. Grupa osadzonych wyruszyła pod opieką wychowawców – por. Pawła Żurawskiego i sierż. Jędrzeja Toporkiewicza do wyznaczonego odcinka linii brzegowej. Pomimo tego, że przekazywana jest duża wiedza na temat korzyści płynących z czystego środowiska, to jednak uczestnicy akcji nie pozostali bez zajęcia. Aktywne włączenie się w taką akcję było również możliwością bliższego poznania przez osadzonych naturalnego środowiska przy rzece Bug oraz poprzez bezinteresowną pomoc przyczyniło się do poprawienia czystości w części naszego regionu.

tekst: kpt. Daniel Pręciuk

zdjęcia: mł. chor. Kamil Śledziński, sierż. Jędrzej Toporkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej