Zakład Karny we Włodawie wziął udział w uroczystościach związanych ze złożeniem przysięgi wojskowej przez żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, które odbyły się w dniu 11 lutego 2018r. przy zabytkowym Czworoboku we Włodawie.

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”

Przysięga

Słowami roty przysięgi wojskowej 90 nowych żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” na włodawskim rynku zobowiązało się do realizacji celów i zadań stawianych żołnierzom. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wicemarszałek Sejmu i rzecznik PiS Beata Mazurek oraz parlamentarzyści RP. Ponadto obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych urzędów, żołnierze i ich rodziny oraz zaproszeni goście. W przemówieniach wygłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka podkreślono rangę wojsk obrony terytorialnej. Premier zaznaczył, że służba ta kształtuje męstwo i charakter. Jest służbą ofiarną, ale równocześnie służbą z serca i ma na celu kształtowanie bezpieczeństwa naszych granic. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy. Służbę Więzienną reprezentowali: ppłk Marek Abramowicz Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, mjr Krzysztof Jeleński wraz z Pocztem Sztandarowym jednostki.

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej zostały powołane z początkiem 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Na koniec 2017 r. liczba żołnierzy tej formacji wynosiła ponad 7600 osób. WOT czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Do 2019 r. na terenie Polski ma powstać 17 brygad - po jednej w każdym województwie a w woj. mazowieckim - dwie. Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy. Do zadań żołnierzy wojsk obrony terytorialnej należy m.in. pomoc ludności cywilnej przy usuwaniu klęsk żywiołowych, szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego w czasie pokoju oraz prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w czasie konfliktu zbrojnego.

więcej zdjęć:Galeria

 

 

tekst i zdjęcia: ppor. Daniel Pręciuk

źródło historyczne:  wikipedia

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej