Półmetek wakacji już blisko. Pomimo faktu, że zajęcia szkolne w ciągu ostatnich kilku miesięcy zostały odwołane z powodu stanu epidemii, CKU przy Zakładzie Karnym we Włodawie jest przygotowane do nowego roku szkolnego 2020/2021.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje od 1 września 2012r. kultywując tradycję Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego. Wszystkie zajęcia szkolne realizowane są w formie stacjonarnej, zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Szkoła dysponuje materiałami edukacyjnymi i posiada odpowiednie zaplecze do prowadzenia nauki. W kompleksie CKU znajdują się cztery sale wykładowe. W sali komputerowej znajdują się laptopy przeznaczone dla osadzonych. Oferta na nowy rok szkolny 2020/20221 objęła: liceum ogólnokształcące, dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe kształcące w zawodzie stolarz i betoniarz-zbrojarz oraz szkołę podstawową w zakresie 7 klasy. Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie grono nauczycielskie składające się z piętnastu nauczycieli, Dyrektora CKU oraz sekretarza szkoły. Podkreślić należy, że nauka skazanych jest jednym z istotnych elementów resocjalizacji obok pracy czy zajęć kulturalno-oświatowych. Poprzez naukę skazani rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe, co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami więzienia.

 

 opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej