Z końcem 2021r. w Zakładzie Karnym we Włodawie zakończono realizację projektu pn. ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach POWER 2014-2020.

20911983d75eceb5e28c1f80b9ef3e48aceaaabe.jpg

Power to europejski Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu w ramach POWER był wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie i zdobycie zawodu daje dużo większe możliwości osadzonym w celu właściwego i dobrze przygotowanego powrotu do społeczeństwa.

W Zakładzie Karnym we Włodawie zrealizowano 32 kursy zawodowe w ramach projektu POWER, tym samym oddziaływaniami w tym zakresie objęto 369 osadzonych. Zrealizowane kursy to: brukarz, nowoczesne wykańczanie wnętrz, stolarz meblowy, spawacz, pomoc kuchenna, zagospodarowanie terenów zielonych. Realizacja powyższych cykli szkoleniowych odbyła się dzięki udziałowi włodawskiej jednostki w powyższym projekcie.  Nabyte umiejętności pozwolą osadzonym pewniej poruszać się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego, a także zwiększyły możliwość zatrudnienia w trakcie odbywanej kary.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej