Przed zbliżającą się 159 rocznicą wybuchu powstania styczniowego na cmentarzu we Włodawie w sobotę 15.01.2022r. oddano hołd poległym powstańcom.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863r. przeciwko Rosji. Trwało do jesieni 1864r. i zgodnie z opinią historyczną w trakcie jego trwania doszło do około 1200 starć zbrojnych, głównie o charakterze partyzanckim. W walkach po stronie polskiej wzięło udział ok. 200 tys. osób. Zryw niepodległościowy zakończył się klęską, następstwem były liczne represje i zsyłki. W trakcie powstania walki toczyły się również na ziemi lubelskiej.

 

Cześć ich pamięci!

Ppłk Jacek Sankowski złożył kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem oraz mogiłą poległych powstańców w bitwie pod Adamkami. Upamiętnienie wydarzeń z 1863r. odbyło się przy udziale Wiceministra Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego. Hołd poległym powstańcom oddali również: komendant placówki Straży Granicznej we Włodawie, przedstawiciele Nadleśnictwa Sobibór i Nadleśnictwa Włodawa oraz Wójt Gminy we Włodawie. W zbiorowej mogile  spoczywają powstańcy polegli w bitwie pod Adamkami. Do bitwy tej doszło w dniu 7 marca 1863r., kiedy to oddział polskich powstańców po dzielnej walce został zmuszony do wycofania się w okolice Luty. Powstańców aresztowanych przez władze carskie spotkały najwyższe kary – wyroki śmierci, więzienia i zesłania na Syberię. Upamiętnienie kolejnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego zorganizowane zostało przez Nadleśnictwo Sobibór i Nadleśnictwo Włodawa.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej