W związku ze zbliżającym się dniem, w którym będziemy odwiedzać groby zmarłych, Zakład Karny w Włodawie wyszedł z inicjatywą uporządkowania Cmentarza Wojennego we Włodawie.

Inicjatywa kadry penitencjarnej oraz osadzonych miała na celu uporządkowanie cmentarza i utrzymanie pozytywnego wizerunku tego miejsca, przedstawiającego wartość historyczną i kulturową w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.  Działania takie mają także bardzo pozytywny wpływ na osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Osadzeni pogłębiają patriotyczne wartości i uczą się lokalnej historii, co w procesie resocjalizacji ma duże znaczenie. Skazani z włodawskiej jednostki poprzez zaangażowanie w sprawy lokalne są również pozytywnie odbierani wśród społeczności co zapobiega wykluczeniu społecznemu i kształtuje społecznie pożądane postawy w osadzonych. Na cmentarzu wojennym we Włodawie spoczywają żołnierze z września 1939r. oraz żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, polegli w bitwie pod Wytycznem. Spoczywa tu 270 osób - 10 oficerów i podoficerów, 43 szeregowych, 3 członków ruchu oporu i 96 nieznanych żołnierzy.

 

tekst: por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: sierż. Kamil Śledziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej