Ministerstwo Sprawiedliwości i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy współudziale Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości organizują inicjatywy skierowane do młodzieży.

Konkurs Mediacyjny 

Pierwszą z inicjatyw jest Konkurs Mediacyjny „Postaw na mediację” ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Konkurs został podzielony na II etapy. Pierwszy etap to przygotowanie scenariusza mediacji, drugi natomiast to przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Termin zgłoszeń – 15 października 2021r. Więcej szczegółów na stronie:

 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/postaw-na-mediacje

Olimpiada wiedzy o Państwie i Prawie

Drugą inicjatywą jest Olimpiada wiedzy o Państwie i Prawie. Jest to druga edycja takiego przedsięwzięcia. Olimpiada została również podzielona na etapy: I etap eliminacyjny obejmuje test online. II etap to przygotowanie rozwiązania trzech kazusów z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa cywilnego. Natomiast etap III to turniej wiedzy pomiędzy uczestnikami – zwycięzcami II etapu. Termin zgłoszeń – 20 pażdziernika 2021r. Więcej szczegółów na stronie: https://iws.gov.pl/olimpiada/

Powyższe inicjatywy adresowane są do młodzieży a co za tym idzie otwierają im perspektywy na przyszłość. Dla uczestników przewidziano ciekawe nagrody i wyróżnienia.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej