W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie w tym tygodniu odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu savoir – vivre.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje od 1 września 2012 r. Poprzez naukę skazani rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe, co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami więzienia. Nauka jest jednym z ważniejszych filarów resocjalizacji. Jednym z elementów pracyz uczniami w tym tygodniu był udział w konkursie, którego celem była popularyzacja zasad savoir – vivre. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Konkurs składa się z dwóch etapów, z których pierwszy został zrealizowany przez grono pedagogiczne CKU we Włodawie. W konkursie wzięło udział kilkunastu osadzonych. Trzech z nich z największą liczbą punktów przeszło do drugiego etapu, który oceniany będzie przez jury CKU w Toruniu.  

Savoir – vivre zgodnie z wikipedią to znajomość dobrych obyczajów, zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w grupie.

opracował: kpt. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej