Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 24 grudnia 2021 r. na terenie Zakładu Karnego we Włodawie na okres 28 dni ogranicza się:

1.)  udzielanie widzeń w ten sposób, że:

a) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego ( zamknięty, półotwarty);

b)  w widzeniu może uczestniczyć jedna osoba pełnoletnia lub lub jedna osoba pełnoletnia z jednym niepełnoletnim dzieckiem;

c)  widzenie trwa 60 minut;

d) widzenie będzie się odbywało wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

e) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

f) widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

g) osoby odwiedzające oraz osadzeni w trakcie widzenia zobowiązani są używać maseczek do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekować ręce przed rozpoczęciem widzenia;

h) w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w punkcie sprzedaży jednostki;

i) przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury u odwiedzających i osadzonych.

Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zakład Karny we Włodawie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Rozmiar: 428.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej