Nieustający rozwój w wielu dziedzinach życia: gospodarczego, cyfrowego czy urbanizacyjnego sprawił, że  kierowcy i pojazdy mechaniczne pełnią bardzo ważną rolę w każdej jednostce penitencjarnej.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Dzień Bezpiecznego Kierowcy obchodzony jest w Polsce od 25 lipca 2006r. W tym dniu Kościół Katolicki wspomina św. Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców - którzy tego dnia uczestniczą w obrządku błogosławieństwa pojazdów. Celem najważniejszym tego święta jest przypominanie kierowcom o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego podczas jazdy oraz zachowaniu ostrożności na drogach. Szczególnie podkreśla się również konieczność zachowania trzeźwości przy ruszaniu w podróż. Policja apeluje w tym dniu aby przede wszystkim:

  • przestrzegać limitów prędkości,
  • korzystać z pasów bezpieczeństwa, stosować urządzenia zabezpieczające do przewozu dzieci,
  • ruszać w podróż po odpowiednim wypoczynku i w stanie trzeźwym,
  • zadbać o prawidłowy stan techniczny pojazdu którym się poruszamy,
  • poprzez zaplanowanie przerw w dłuższej jeździe zadbać o koncentrację na drodze.    

Kierowcy w Zakładzie Karnym we Włodawie – służba trudna i zobowiązująca

Oprócz etatowych kierowców pełniących służbę we włodawskiej jednostce zdecydowana większość funkcjonariuszy i pracowników posiada uprawnienia do kierowania pojazdami po drogach publicznych. Niektórzy z nich posiadają również uprawnienia do kierowania pojazdami Służby Więziennej. Do głównych zadań etatowego kierowcy należy m.in. użytkowanie pojazdu służbowego zgodnie z przeznaczeniem i dbanie o ten pojazd. Kierowca osobiście prowadzi pojazd i utrzymuje go w stałej gotowości technicznej. Nie sposób wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie jednostki bez pojazdów służbowych i obsługujących je kierowców, którzy często są potrzebni również poza godzinami pracy. Kierowcy – funkcjonariusze uczestniczą w konwojowaniu osadzonych, przewożą materiały, osoby, wszystko co jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Wielokrotnie pokonują setki kilometrów i muszą wykazać się ponadprzeciętną ostrożnością i koncentracją na drodze. Podkreślić należy, że kierowcy etatowi uczestniczą również w akcjach pomocowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwosciPomaga, dbając o bezpieczne dostarczenie artykułów pomocowych czy środków ochrony do osób potrzebujących. Pojazdy Służby Więziennej czy innych służb mundurowych budzą zainteresowanie podczas akcji charytatywnych czy spotkań plenerowych, szczególnie dla dzieci, podnosząc prestiż naszej formacji. Aktualnie na stanie jednostki jest kilka pojazdów służbowych w tym jeden operacyjny.

Wszystkim kierowcom i pasażerom życzymy bezpiecznego dojechania do celu podróży.

tekst: por. Daniel Pręciuk,
zdjęcia: por. Daniel Pręciuk, archiwum jednostki.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej