Dzień Edukacji Narodowej obchodzony corocznie w dniu 14 października to okazja aby podkreślić ciężką pracę jaką wykonują nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy w szkołach.

Nauczyciele w Centrum Kształcenia Ustawicznego

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującego przy tutejszej jednostce grono pedagogiczne współdziała z działem penitencjarnym, wychowawcą ucznia. Współpraca ta  jest bardzo ważna dla prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji, bowiem nauka obok pracy, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, środków terapeutycznych czy podtrzymywania kontaktu z rodziną jest istotnym elementem oddziaływań prowadzonych w stosunku do osób skazanych. Poprzez naukę skazani rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami zakładu karnego. Nauczyciel, wychowawca czy pedagog to osoba o określonej specjalności zawodowej, odpowiednio przygotowana do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych. Bywa uważany za jeden z zawodów zaufania publicznego. Dla wychowanków w pewnych sytuacjach powinien być autorytetem i wsparciem.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie

Od 1 września 2012r. przy Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kultywuje tradycję Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego istniejącej przy Zakładzie Karnym we Włodawie od 1979r. Aktualnie szkoła prowadzi nauczanie w ramach dwóch klas kwalifikacyjnego kursu zawodowego betoniarz-zbrojarz i kolejnych dwóch  klas kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarz. Cały cykl szkolenia kursowego to dwa semestry, które  kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zdobyte zaświadczenie  uprawnia słuchaczy do zdawania następnie egzaminu państwowego. Oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje szkoła podstawowa w zakresie klasy VIII.

Pracę ze słuchaczami  w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi  grono nauczycielskie składające się z trzynastu nauczycieli, Dyrektora CKU oraz sekretarza szkoły.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom składamy najlepsze życzenia,  aby wysiłek i poświęcenie jaki wkładają w codzienną pracę przynosił satysfakcję w życiu zawodowym i był zawsze powodem do dumy i radości.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej