W Zakładzie Karnym we Włodawie zrealizowany został program readaptacji społecznej skierowany do osób po 60 roku życia.

Ukierunkowanie:  wiedza, ciało, umysł

Założenia programu oparte były na uwypukleniu zasadniczych i ważnych obszarów dla tego etapu życia. Prowadzący zwrócili uwagę na rozwój fizyczny i dbałość o stan zdrowia. Zrealizowano wykład na temat chorób mogących wystąpić w tym wieku np. otępienia starczego czy choroby Alzhaimera. Zwrócono m.in. uwagę na bardzo ważny czynnik w utrzymaniu zdrowego ciała tj. higienę. Podczas programu omówiono kwestię zagadnień prawnych związanych z prawem spadkowym i dziedziczeniem. Poprowadzono również wykład na temat psychologii i samoakceptacji wieku starczego. Zajęcia powyższe prowadzili funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego we Włodawie.   

Warsztat arteterapeutyczny

W ramach programu ''Akademia Seniora'' zrealizowano warsztat arteterapeutyczny. Głównym założeniem spotkania była twórcza aktywizacja uczestników i ich odniesienie do własnych zasobów biograficznych. Warsztat miał charakter biblioterapii wspomnieniowej, gdzie skazani mogli powrócić na chwilę do lat młodości. Uczestnicy pod kierunkiem arteterapeuty stworzyli opowieść o Sobie,za pomocą twórczych technik mogli również spojrzeć na własne życie oraz zwizualizować marzenia i drobne plany na chwile poza murami. Warsztat prowadzony był przez Pracownię Rozwoju Jolanta Madej.

 

tekst: ppor. Daniel Pręciuk, Jolanta Madej

zdjęcia: plut. Kamil Śledziński  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej