W ramach realizowanych w Zakładzie Karnym we Włocławku zajęć kulturalno-oświatowych, osadzeni uczestniczą w organizowanych spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, w panelach dyskusyjnych o określonej tematyce, rozwijają zainteresowania i prezentują swoją twórczość.

O patriotyzmie można nie tylko mówić – można wyrażać go również przez sztukę

W trakcie zajęć kulturalno-oświatowych o tematyce „Wychowanie patriotyczne przez sztukę” osadzonym pozostawiono dowolność w sposobie wyrażenia tego, jak rozumieją ideę patriotyzmu. W wyniku zaangażowania uczestników zajęć powstały wytwory, z których niejeden zasługuje na uwagę i chwilę refleksji. Tak rozumiany proces resocjalizacji – jako twórczość własna osadzonych, poświęcona istotnej ze społecznego punktu widzenia tematyce, umożliwia rozwijanie kompetencji psychospołecznych oraz zainteresowań, dając szansę nie tylko na konstruktywne wykorzystanie czasu w izolacji, ale również na poznawanie swoich mocnych stron, talentów, dziedzin, w których osadzeni mogą upatrywać alternatyw dla dotychczas prowadzonego stylu życia.

 

Tekst/zdjęcia: st. sierż. Michał Paczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej