5 lipca 2019 roku mjr Krzysztof Ziętara – Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku uczestniczył w Powiatowych Obchodach Święta Policji.
Ustawa Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919r. utworzyła Policję Państwową, co podobnie jak w przypadku Służby Więziennej świadczy o wieloletnich tradycjach i fundamentach położonych pod dzisiejsze funkcjonowanie tych organizacji.
Uroczysta oprawa
Obchody rozpoczęły się od mszy św. w Bazylice Katedralnej celebrowanej przez kapelana ks. Sebastiana Osińskiego. W dalszej części uroczystości, która odbywała się w Urzędzie Miasta Włocławek, insp. Paweł Spychała - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w asyście insp. Marcina Zaleśkiewicza - Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku wręczyli awanse 153 włocławskim Policjantom.
Gratulacje i życzenia
Zaproszeni goście nie szczędzili wielu ciepłych słów i podziękowań za rzetelną służbę. Obecność Dyrektora włocławskiej jednostki penitencjarnej świadczy o wzorowej współpracy, wzajemnym szacunku i wspólnym dążeniu do ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Tekst: ppor. Konrad Górski
Zdjęcie: KMP we Włocławku
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej