22 maja na terenie włocławskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi osadzonych.

Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, angażujące wszystkich przedsiębiorców z którymi współpracuje Zakład Karny we Włocławku w ramach zatrudnienia osadzonych.

Ważne zagadnienia

Mjr Krzysztof Ziętara – Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku, powitał wszystkich zgromadzonych gości i przedstawił cele i harmonogram spotkania, podkreślając ogromne znaczenie pracy w procesie resocjalizacji. Przygotowane na tą okazję wystąpienia poruszały kwestie korzyści płynących z zatrudnienia osadzonych, kwestie ochronne związane z powyższym zatrudnieniem, przedstawiona została możliwość kształcenia zawodowego skazanych oraz jak kształtuję się zatrudnienie w okręgu bydgoskim.

Czas na dyskusję

Podczas przerwy kawowej był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń między kontrahentami. Wszyscy zgodnie podkreślali, że było to ważne i pouczające spotkanie, które zacieśniło więzy wzajemnej współpracy między zakładem karnym a przedsiębiorcami, a także stworzyło szansę nawiązania relacji biznesowych pomiędzy zaproszonymi gośćmi.

 

Tekst: ppor. Konrad Górski

Zdjęcia: st. kpr. Robert Osiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej