W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W Zakładzie Karnym we Włocławku powstała wystawa poświęcona polskiemu poecie z pokolenia Kolumbów.

Okrągła rocznica narodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dała impuls wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, pod którego wpływem, osadzeni, podczas zajęć kulturalno-oświatowych stworzyli kolejną wyjątkową wystawę. Namalowane obrazy, napisane odręcznie wiersze czy cytowanie twórczości poety złożyły się na oddanie hołdu wojennemu pisarzowi. Obrazy to nie jedyna możliwość oddania szacunku poecie. Heroizm, waleczność i powstańczy kres życia sprawił, że wychowawcy z zakładowego radiowęzła postanowili w dodatkowy sposób przekazać i przybliżyć twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego osadzonym i zorganizowali czytanie dzieł polskiego poety, tomiku pod tytułem „Spojrzenie”.

Walczący poeta

W 2021 roku możemy uczcić 100. rocznicę urodzin znanego pisarza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Urodzony 22 stycznia 1921 roku w Warszawie poeta, swoje życie poświęcił nie tylko twórczości, ale również działalności konspiracyjnej, aktywnie uczestnicząc w akcjach zbrojnych i sabotażowych. Ten wybitny poeta pokolenia wojennego poległ w czwartym dniu Powstaniu Warszawskim walcząc o Polskę Niepodległą z niemieckimi Hitlerowcami w Pałacu Blanka przy pl. Teatralnym na Warszawskiej Woli. Za swoją postawę, odwagę, patriotyzm został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za Warszawę 1939-1945, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Tekst: st. sierż. Michał Paczkowski

Zdjęcia: st. szer. Łukasz Grube

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej