13 maja na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyło się uroczyste otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego.

Uroczystość

Wśród gości uczestniczących w wydarzeniu byli m.in.: ppłk Piotr Sękowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Jarosław Banasik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, Senator Józef Łyczak, dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka, Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Kowal – Przewodniczący Rady Miasta, dr Irena Vuković-Kwiatkowska – Dyrektor biura poselskiego dr Joanny Borowiak, przedstawiciele sądownictwa i prokuratury oraz pozostałych służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego. Poświęcenia pawilonu mieszkalnego dokonał biskup Biskup Diecezji Włocławskiej ks. bp. Krzysztof Wętkowski.

Po powitaniu gości przez ppłk. Jacka Kaźmierczaka, odczytano list od Pana Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości:

„Nowy pawilon pozwoli na zwiększenie pojemności Zakładu do 1480 miejsc. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów monitoringu i alarmowania jest przede wszystkim bezpieczny. Co istotne poprawi warunki pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest też istotny z perspektywy Włocławka, bo zwiększenie pojemności Zakładu Karnego oznacza także nowe miejsca pracy dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową z naszą trzecią największą uzbrojoną formacją, tak ważną dla bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej.” - fragment listu Pana Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Następnie ppłk Piotr Sękowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odczytał list od gen. Jacka Kitlińskiego - Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

„Otwarcie nowego pawilonu zakwaterowania dla osadzonych w Zakładzie Karnym we Włocławku doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania. Jest przykładem szeregu zrealizowanych inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją budynków penitencjarnych w całej Polsce. Sukces programu „Praca dla Więźniów”, skuteczna reorganizacja i przekształcanie jednostek penitencjarnych, kompleksowe zmiany w systemie naboru i kształcenia funkcjonariuszy czy też ewolucja systemu dozoru elektronicznego to twarde dowody z którymi trudno dyskutować i dlatego ten kierunek ewolucji więziennictwa uznać należy za właściwy.” - fragment listu gen. Jacka Kitlińskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W dalszej części uroczystości, po przemówieniach zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowego pawilonu mieszkalnego.

Nowy pawilon

W dniu 14 czerwca 2019 roku została zawarta umowa dotacji pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku, a Funduszem Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju przywięziennych Zakładów Pracy na podstawie której uzyskano środki na budowę pawilonu mieszkalnego. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie, której wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację inwestycji. Roboty budowlane zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Nowy obiekt składa się z trzech kondygnacji, w obrębie których znajdują się m. in. cele mieszkalne dla osadzonych w tym także dla osadzonych niepełnosprawnych, cela zabezpieczająca, świetlice, łaźnie, pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy, zaplecze socjalne. Do pawilonu przynależą również place spacerowe. Pawilon mieszkalny to budynek o powierzchni zabudowy 940,17 m² i powierzchni użytkowej 2243,24 m² oraz pojemności 260 miejsc. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie zwiększenie ogólnej pojemności jednostki do 1480 miejsc.

 

Więcej o wydarzeniu:

TVP 3 Bydgoszcz

TV Kujawy

Q4.pl

portalwloclawek.pl

ddwloclawek.pl

 

Tekst: por. Konrad Górski

Zdjęcia: st. szer. Marta Floryńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej