Włocławska jednostka penitencjarna, w ramach Programu Modernizacji Służby Więziennej realizuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej. Powyższe gwarantuje nie tylko poprawę warunków odbywania kary przez osoby pozbawione wolności, ale przede wszystkim poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Uroczyste oddanie do użytku sali widzeń

30 maja br. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo powstałego obiektu. W wydarzeniu udział wzięli: płk Jacek Gościak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, przedstawiciele sądownictwa oraz pozostałych służb mundurowych, przedstawiciele lokalnych władz – dr Joanna Borowiak – poseł na Sejm RP, Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka, Sławomir Kopyść – radny do sejmiku wojewódzkiego, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poświęcenia sali widzeń dokonał biskup diecezji włocławskiej ks. Wiesław Mering.

Mjr Krzysztof Ziętara – Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku dokonał prezentacji nowego obiektu oraz złożył podziękowania na ręce Dyrektora Okręgowego oraz specjalistów do spraw inwestycji w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy, dzięki pomocy których możliwa była sprawna i terminowa realizacja przedsięwzięcia. Wyrazy uznania mjr Krzysztof Ziętara przekazał również funkcjonariuszom działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego we Włocławku z kierownictwem na czele – za zaangażowanie oraz nadzorowanie właściwej realizacji projektu.

Program modernizacji Służby Więziennej

Oddanie do użytku sali widzeń stanowiło zwieńczenie prac realizowanych na przestrzeni niespełna 2 lat (od października 2017 roku do marca br.). Projekt Rozbudowa sali widzeń oraz bramy głównej z kompleksem socjalnym dla funkcjonariuszy na terenie Zakładu Karnego we Włocławku” realizowany był przez Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej „BALTICA” Oddział w Bydgoszczy (obecnie Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Bydgoszczy). Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła 5 550 000,00 zł z czego na salę widzeń przeznaczono kwotę 4 610 000,00 zł, pozostała kwota 940 000,00 zł przeznaczona była na rozbudowę bramy głównej wraz ze śluzą na terenie Zakładu Karnego we Włocławku.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 938 m2, co w porównaniu z dotychczas funkcjonującą zabudową (o powierzchni 277 m2) daje dużo większe możliwości wykorzystania pomieszczeń, m.in. poprzez wyznaczenie 5 poczekalni (dla osadzonych oraz dla osób odwiedzających), pokoju przeszukań i punktu kontroli, toalet dla interesantów i dla osadzonych, kantyny oraz dwóch kącików zabaw dla dzieci. Do użytku oddano pomieszczenia 2 sal widzeń, z których mniejsza ma powierzchnię i tak większą (103 m2) niż dotychczas funkcjonująca duża sala widzeń (jej powierzchnia wynosiła 85 m2). Największa sala widzeń włocławskiej jednostki ma powierzchnię 404 m2, co niewątpliwie sprawi, że spotkania osadzonych z ich rodzinami odbywać się będą w bardziej komfortowych warunkach.

https://bydgoszcz.tvp.pl/42869718/w-nowej-sali-widzenie-osadzonych-z-rodzina-bedzie-przyjemniejsze-w-zk-jest-nawet-kacik-zabaw 

Tekst: st. szer. Natalia Prekop

Zdjęcia: ppor. Konrad Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej