W Zakładzie Karnym we Włocławku został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej „Drugi Brzeg”. Tegoroczna edycja była 12 odsłoną projektu.

Do włocławskiej jednostki przesłano ponad 600 wierszy od 154 autorów z całej Polski. Jeszcze nigdy w historii konkursu liczba uczestników nie była tak wysoka. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych najlepsze utwory znajdą się w pokonkursowym tomiku.

Początek Klubu Literackiego „Bartnicka 10”

Inicjatorem założenia klubu literackiego, który powstał w 1997 roku za więziennymi murami był śp. mjr Ryszard Seroczyński. Od początku skupiał skazanych, tymczasowo aresztowanych i osoby, które już opuściły zakład, a dalej chciały zajmować się twórczością literacką. Nieprzerwanie od 1997 roku „Bartnicka 10” dba o wysoki poziom oferty kulturalnej w Zakładzie Karnym we Włocławku, a Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej „Drugi Brzeg” na stałe wpisał się w kalendarz więziennych konkursów poetyckich. Trzy pierwsze konkursy nosiły nazwy: „Strofy z czyśćca”, „10 lat Bartnickiej 10” i „Nemezis”. Czwarty konkurs zorganizowano pod nazwą „Drugi Brzegi” i ta nazwa towarzyszy nam po dziś dzień. Na prośbę uczestników, postanowiono, że określenie „Drugi Brzeg” będzie stałym elementem nazwy konkursu, do której jest dodawana tylko kolejna liczba porządkowa.

„Kiedy patrzę z perspektywy czasu na działalność Klubu zauważam, że mimo trudności, krok po kroku posuwaliśmy się w kierunku powstania wśród skazanych środowiska literackiego. Środowiska rozumianego jako nie tylko grupy osób piszących, ale autentycznie zainteresowanych tematami literackimi. Z tej perspektywy uważam, że żadne spotkanie, wieczór autorski, wyjście na imprezę kulturalną poza zakład nie poszły na marne. To wszystko spowodowało, że powstał krąg osób, którzy sens swojej egzystencji z tej strony murów odnaleźli w kulturze”.

                                                                                                                                                     śp. mjr Ryszard Seroczyński

                                                                                                                     fragment słowa wstępnego z książki „Ryszard i (nie) przyjaciele”

 

Rozstrzygnięcie

Lista nagrodzonych:

I Nagroda -Andrzej z ZK w Iławie

II Nagroda - Rafał z ZK we Włocławku

III Nagroda - Kazimierz z AŚ w Starogardzie Gdańskim

IV Nagroda - Anna z ZK Nr 1 w Grudziądzu

V Nagroda - Konrad z AŚ Warszawa-Służewiec

Wyróżnieni:

1. Anna z AŚ w Kielcach

2. Gabriel z AŚ Warszawa-Służewiec

3. Mariusz z ZK w Wołowie

4. Marcin z ZK w Opolu Lubelskim

5. Filip z ZK we Włocławku

Nagroda specjalna:

Dariusz z ZK w Nysie

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie „Drugi Brzeg 13”. 

 

Tekst: ppor. Konrad Górski

Zdjęcia: st. szer. Łukasz Grube

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej