Dyrektor ZK Żytkowice podpisał trzy nowe umowy o zatrudnieniu skazanych - łącznie odpłatne zatrudnienie znajdzie 35 osadzonych

Zakład Karny w Żytkowicach w ramach realizacji Programu Pracy dla więźniów realizuje szereg inicjatyw mających na celu pozyskanie nowych kontrahentów mając na calu zwiększenie liczby osadzonych pracujących odpłatnie. Dzięki podjętym działaniom skazani pracować będą m.in. jako pracownik produkcji w zakładach mięsnych oraz na stanowisku operatora linii do produkcji folii.

Tekst: ppor. Łukasz Minda

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej