W dniu 23 maja 2019 roku, po raz piętnasty radomski urząd pracy, z filią w Pionkach zorganizował Targi Pracy. W gronie wystawców znalazł się Zakład Karny w Żytkowicach reprezentowany przez mł. chor. Paulinę Wieczorek i por. Pawła Wójcika.

Podczas targów swoją ofertę przedstawiło ponad 40 pracodawców, którzy mieli do zaoferowania około 1150 ofert pracy. Choć bezrobocie w całym kraju maleje, to w dalszym ciągu w powiecie radomskim jest prawie 20 tysięcy osób pozostających bez pracy. Udział Zakładu Karnego w Żytkowicach w zorganizowanych targach był ukierunkowany na przedstawienie naszej formacji osobom poszukującym zatrudnienia. Zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Służbie Więziennej mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących procedury kwalifikowania kandydatów do pracy, dowiedzieli się też jakie wymagania należy spełniać, aby aplikować na oferowane stanowiska pracy. Dodatkowo wobec prowadzonego naboru do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461) w ramach stoiska prowadzony był punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z ofertą edukacyjną wspomnianej powyżej uczelni wyższej. Stoisko Zakładu Karnego w Żytkowicach cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników Targów Pracy w Pionkach.


 


 

Więcej o Pionkowskiej Giełdzie Pracy:

http://pionki24.pl/nowosci,aktualnosci,4,1,_foto_wideo_pracodawcy_poszukuja,10811.html

 

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej