Ten niewielki kawałek plastiku, niby nic wielkiego, a konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Funkcjonariusze oraz osadzeni Zakładu Karnego w Żytkowicach zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc niepełnosprawnemu dziecku.

Jesteśmy tyle warci ile bezinteresownie możemy pomóc innym ludziom.

Są sytuacje gdy wysiłek pojedynczego człowieka niewiele znaczy, jednak gdy do akcji włącza się większa społeczność, w tym wypadku osadzeni i funkcjonariusze ZK w Żytkowicach, przynosi to efekt. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Pomoc świadczona potrzebującym, świadczy o naszej dojrzałości moralnej. Uczy skazanych pokory wobec życia, szacunku dla innych osób oraz bezinteresownej pomocy. Poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek osadzeni uczą się dbać o nasze środowisko oraz w prosty sposób mogą pomóc niepełnosprawnemu chłopcu w jego długiej i kosztownej rehabilitacji. Zbieranie plastikowych nakrętek w jednostce penitencjarnej, poza elementem resocjalizacyjnym, stanowi połączenie niesienia idei pomocy drugiemu człowiekowi.

Akcja zbierania nakrętek dla Macelka

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zorganizował akcję zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację.
Akcji patronują wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” działającego w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Nakrętki przekazane rodzinie zostaną przeznaczone do sprzedaży, a zgromadzone w ten sposób środki umożliwią dalszą rehabilitację chłopca. Marcel urodził się jako w pełni zdrowe, tryskające energią dziecko. Kiedy miał czternaście miesięcy zachorował na zapalenie oskrzeli. Nikt nie spodziewał się, że to z pozoru niegroźne wydarzenie pociągnie ze sobą tak wiele konsekwencji, takich, które zmienią jego życie i sprawią, że obok szczęśliwego funkcjonowania i odkrywania piękna świata, będzie musiał walczyć z przeciwnościami losu. Wirus ten zaatakował również staw biodrowy, uszkadzając jednocześnie nerw udowy. Poskutkowało to niedowładem nóżki, co wymusiło intensywną rehabilitację, która częściowo odbudowała uszkodzenia. Mimo poprawy stanu nerwu, po odbytym leczeniu, potrzebuje dalszego kontynuowania rehabilitacji, ponieważ wystąpiła różnica w długości jego małych nóżek oraz pojawiło się problematyczne skrzywienie kręgosłupa.

Przebieg akcji zbierania plastikowych nakrętek ZK w Żytkowicach

Do akcji zorganizowanej przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka włączył się również Zakład Karny w Żytkowicach. Zbieranie plastikowych nakrętek w naszej jednostce penitencjarnej rozpoczęło się na początku marca 2020 roku, natomiast samo przekazanie nakrętek w dniu 23.04.2020 roku. Pojemniki na nakrętki z informacją o celu zbiórki były rozmieszczone w każdym z oddziałów mieszkalnych oraz w budynku administracji. Powstały stosowne plakaty, ulotki. Determinacja w zbiórce była widoczna. Osadzeni z naszej jednostki zaangażowali się w akcję. Także funkcjonariusze przynieśli nakrętki z domów. W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, bezinteresowna pomoc drugiej osobie ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi. Zbieranie plastikowych nakrętek, to dla więźniów kolejna próba przywrócenia ich społeczeństwu poprzez udział w tej szlachetnej akcji, a tym samym kształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych. Bezinteresowne zbieranie plastikowych nakrętek w żytkowickim wiezieniu stało się już tradycją.


 

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej