W marcu 2020 roku, został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników projektu przez funkcjonariusza prowadzącego zajęcia. Celem projektu są działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Młodzież zapoznano z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odbywania kary pozbawienia wolności w celu bardziej efektywnego przyswojenia prezentowanych podczas spotkania treści. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny "Więzienie - stracony czas". Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Uczestnicy po projekcji filmu uczestniczyli w dyskusji dotyczącej przedstawionych w nim sytuacji. Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Organizując takie spotkania, mamy możliwość uświadamiać młodych ludzi o konsekwencjach negatywnego zachowania.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej