W dniu 05.03.2019 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach.

Celem projektu są działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Uczestnicy po projekcji filmu i dyskusji dotyczącej przedstawionych w nim sytuacji, mieli możliwość zapoznaniem się ze specyfiką Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zajęcia prowadzone na terenie zakładu karnego mają na celu wpłynąć na uczestników projektu, ukazując życie w izolacji penitencjarnej. Widok krat, funkcjonariuszy w mundurach ma dodatkowo za zadanie pokazać, że w życiu warto kierować się rozwagą i przewidywać konsekwencje swojego postępowania.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej