18 września 2020 roku, został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni.

Program profilaktyczno - edukacyjny "Więzienie Stracony Czas" realizowany jest w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju od 2012 roku. Celem projektu są działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Zajęcia oparte są na filmie edukacyjnym przedstawiającym historie trzech młodych osób, które weszły w konflikt z prawem, ponieważ kierowały się lekkomyślnością oraz chęcią zaimponowania rówieśnikom. Prowadzący zajęcia, poprzez projekcję filmu oraz wskazanie skutków łamania prawa, kładą nacisk na promowanie postaw odpowiedzialnych i społecznie porządanych. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników projektu przez funkcjonariusza prowadzącego zajęcia. Młodzież zapoznano z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odbywania kary pozbawienia wolności w celu bardziej efektywnego przyswojenia prezentowanych podczas spotkania treści.

Uczestnicy po projekcji filmu uczestniczyli w dyskusji dotyczącej przedstawionych w nim sytuacji. Młodzież aktywnie brała udzial w zajęciach, nie kryjąc zainteresowania poruszaną problematyką. Sami przyznali, że taka lekcja poglądowa daje im dużo do myślenia. Również nauczyciele bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat sposobu realizacji programu.

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Organizując takie spotkania, mamy możliwość uświadamiać młodych ludzi o konsekwencjach negatywnego zachowania.


 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej