1 grudnia 2019 roku uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych „Więzienie – stracony czas”, prowadzonych przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Celem projektu są działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Program profilaktyczno - edukacyjny "Więzienie Stracony Czas", realizowany jest w żytkowickiej jednostce od 2012 roku, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych. Zajęcia oparte są na filmie edukacyjnym przedstawiającym historie trzech młodych osób, które weszły w konflikt z prawem, ponieważ kierowały się lekkomyślnością oraz chęcią zaimponowania rówieśnikom. Prowadzący zajęcia, poprzez projekcję filmu oraz wskazanie skutków łamania prawa, kładą nacisk na promowanie postaw odpowiedzialnych i społecznie porządanych. Młodzi ludzie, często nie zdaje sobie sprawy, jakie konsekwencje niosą za sobą nieprzemyślane zachowania i błędnie podjęte decyzje. Uczniowie biorący udział w zajęciach mają możliwość zobaczenia, że przestępstwa popełniają ludzie tacy jak oni, czy ich koledzy. Dzięki dyskusji podczas zajęć dowiadują się jak zmniejszyć ryzyko stania się sprawcą i ofiarą przestępstwa. Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób. Mamy nadzieję, że zajęcia na długo pozostaną w świadomości młodych ludzi, utrwalając treści, które starali się przekazać prowadzący.
 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej