Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

Nasza formacja codziennie podejmuje szereg działań, aby substancji niedozwolonych i przedmiotów niebezpiecznych było na terenie więzień jak najmniej. Wszystkie osoby ubiegające się o wejście na teren zakładu poddawane są kontroli przy wykorzystaniu technicznych urządzeń. Codziennie kontrolujemy cele mieszkalne, miejsca pracy oraz miejsca, gdzie przebywają osadzeni. Wykorzystujemy do tego specjalistyczne urządzenia, a nasi funkcjonariusze ciągle podnoszą swoje umiejętności w tym zakresie. W dniu 31 października 2019 roku w wyniku prowadzonych czynności służbowych funkcjonariusze żytkowickiego zakładu karnego udaremnili próbę przemytu środków odurzających na teren jednostki. Tego dnia jedna z osób ubiegających się o widzenie z osadzonym próbowała wnieść na teren więzienia środki odurzające, które miały zostać przekazane skazanemu w czasie widzenia. Wstępne badania wykazały obecność substancji narkotycznej. Substancja została przekazana przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Policji.

 

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej