W 28 ogólnopolską akcję Sprzątania Świata aktywnie włączył się też Oddział Zewnętrzny w Pionkach

Historia akcji sprzątanie świata

  Międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą "Sprzątanie świata - Polska" odbywa się co roku.

Sprzątanie świata - "Nie śmiecimy - sprzątamy "

  Tegoroczna akcja ma na celu zachęcać do podejmowania działań, dzięki którym każdy człowiek nauczy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i zacznie stawać się coraz bardziej odpowiedzialnym konsumentem, po to aby nie zaśmiecać oraz nie zużywać i niszczyć środowiska. Równie ważna jak nie śmiecenie jest zmiana - naszych indywidualnych nawyków.

Ekologiczna edukacja w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach - przyłączamy się do akcji

  19 września 2021 roku; w finałowym dniu tej szczytnej akcji skazani z OZ w Pionkach pod nadzorem funkcjonariusza działu penitencjarnego posprzątali pobocza dróg i obrzeża lasu na terenie gminy Pionki. Inicjatywa ta, propagująca ochronę środowiska zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Poprzez zaangażowanie w nią, ale też codzienne segregowanie odpadów, skazani najlepiej kształtują właściwe postawy proekologiczne. Dlatego tegoroczne hasło akcji: „Myślę więc nie śmiecę” w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach towarzyszy Nam każdego dnia. Wartością przedsięwzięcia jest zarówno walor estetyczny – przyjemniej się żyje w czystej przestrzeni, ale również edukacyjny – podczas zajęć skazani mieli możliwość dowiedzieć się czym jest recykling oraz jak chronić przyrodę i dbać o nią. Zajęcia poza terenem jednostki włączyły osoby pozbawione wolności do aktywnego i bardzo wymiernego w skutkach działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 

Tekst: por. Paweł Wójcik

Zdjęcia: por. Michał Świątek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej