W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyła się prelekcja połączona z wystawą w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz"

W dniu 06.06.2019 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach obejrzeli wyjątkową wystawę nawiązującą do problemu współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Współorganizatorami ogólnopolskiej akcji jest Komenda Stołeczna Policji, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oraz Armia Zbawienia. Głównym celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu poważnego zagrożenia jakim jest współczesne niewolnictwo i handel ludźmi. W celu kontynuacji projektu w dniu 17.06.2019 roku odbyła się prelekcja zaprezentowana dla osadzonych przy udziale pracownika Armii Zbawienia. Głównymi tematami prelekcji było ukazanie zagrożeń, jakie istnieją we współczesnym świecie w związku z niewolnictwem i sposobów ich unikania. Skazani nie tylko pozyskali wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego poszukiwania pracy, ale również poznali mechanizmy działania handlarzy ludźmi.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej