W Zakładzie Karnym w Żytkowicach oraz w OZ Pionki są prowadzone kolejne programy resocjalizacyjne w ramach których osadzeni szyją maseczki ochronne.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna wspierają instytucję i podmioty przekazując im środki ochronne niezbędne w walce z epidemią koronawirusa. Przedsięwzięcie Resort Sprawiedliwości Pomaga jest przejawem współpracy i wzajemnej pomocy w tych wyjątkowych i trudnych czasach pandemii. Służba Więzienna nie ustaje w pracy na rzecz najbardziej potrzebujących i nie zaprzestaje szycia kolejnych maseczek ochronnych. Są one produkowane przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Służby Więziennej nieustannie angażują osadzonych do uczestniczenia w programach readaptacji, w trakcie których skazani nabywają nowych umiejętności społecznych i wytwarzają kolejne maseczki ochronne. Pomimo, że nie dysponujemy zasobami, które pozwoliłby na masową produkcję podjęliśmy próbę szycia maseczek w ramach programów resocjalizacyjnych. Z inicjatywy funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej w Żytkowicach oraz OZ Pionki powstały programy resocjalizacyjne. Są to programy w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych dla osób pozbawionych wolności przebywających w naszej jednostce. Udział w takich zajęciach jest również formą pracy nad sobą, nad zmianą swoich postaw, jest ważnym procesem w powrocie do społeczeństwa. Część skazanych przyznaje, że przy szyciu masek ochronnych liczy się dla nich bezinteresowna pomoc, chęć włączenia się w społeczny trend walki z pandemią. W Służbie Więziennej czas epidemii spowodował konieczność szukania rozwiązań oraz inicjatyw mogących pomóc w readaptacji społecznej skazanych. Programy pomocowe skierowane do skazanych i realizowane obecnie w naszej jednostce kładą nacisk przede wszystkim na wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności społecznej, bezinteresownej pomocy oraz empatii.

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej