Zwierzęta towarzyszą człowiekowi niezmiennie we wszystkich dziedzinach życia, niektóre nazywane są "najlepszymi przyjaciółmi człowieka" - to psy. Dziś poza byciem towarzyszem czy stróżem posesji, wyodrębniamy specjalną grupę psów – psów służbowych i specjalnych.

Psy do więziennictwa trafiły po zakończeniu II wojny światowej. W latach pięćdziesiątych XX wieku zaczęto tresować zwierzęta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie. Obecnie zwierzęta szkolone są w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Psów Służbowych w Czarnem. Szkolenie psa trwa 12 tygodni, podczas których zwierzę wraz z opiekunem uczą się współpracy, pokonywania torów przeszkód a także pościgu, obrony i ataku. Po zakończeniu szkoleń zwierzęta odbywają służbę w przydzielonych zakładach karnych i aresztach śledczych. Służba psa w więziennictwie trwa średnio około 9 lat. Nasz pies specjalny wabi się NOK został przeszkolony z wykrywania wszystkich rodzajów dostępnych substancji narkotykowych. Wykonuje m.in. kontrole pojazdów, przedmiotów, osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki, a także kontrole cel mieszkalnych i miejsc zatrudnienia osadzonych.

 

 

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej