Zadaniem psów w Służbie Więziennej jest przede wszystkim prewencja czyli kontrola osób, przychodzących przesyłek z zewnątrz, kontrola cel, pomieszczeń, terenu jednostki.

Przenikanie środków odurzających za mury więzienia niewątpliwie stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. W celu wyeliminowania tego typu zagrożeń wykorzystywane są między innymi psy służbowe wyszkolone do wykrywania substancji niedozwolonych. Nie każdy pies nadaje się do służby. Duże znaczenie mają naturalne predyspozycje. W szeregi Służby Więziennej przyjmowane są psy w wieku od roku do dwóch lat po sprawdzeniu przez lekarza weterynarii. Najchętniej wykorzystywane rasy w służbie więziennej to owczarki niemieckie, owczarki belgijskie, labradory. Po zakończonej pozytywnej procedurze rekrutacyjnej psy wraz z przewodnikiem trafiają do ośrodka szkolenia przy ZK Czarne na kurs, który kończy się egzaminem. Szkolenie psa wartownika trwa 12 tygodni, podczas których zwierzę wraz z opiekunem uczą się współpracy, służby wartowniczej, pokonywania torów przeszkód a także pościgu, obrony i ataku.  Po zakończeniu szkoleń zwierzęta odbywają służbę w przydzielonych zakładach karnych i aresztach śledczych. Służba psa w więziennictwie trwa średnio około 9 lat. Nasz psi strażnik wabi się NOK został przeszkolony z wykrywania wszystkich rodzajów dostępnych substancji narkotykowych. Wykonuje m.in. kontrole pojazdów, przedmiotów, osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki a także kontrole cel mieszkalnych i miejsc zatrudnienia osadzonych.

 

 

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej