W ramach Ustawy o Programie modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, Zakład Karny w Żytkowicach został doposażony w nowe jednostki broni, a także środki ochrony osobistej funkcjonariuszy.

Zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej oraz skazanym, a także humanitarne z poszanowaniem godności ludzkiej i praworządne wykonywanie kary pozbawienia wolności to główne zadania Służby Więziennej. Prawidłowe ich wykonywanie wymaga nie tylko wyszkolonej i profesjonalnej kadry, ale także odpowiedniego sprzętu oraz wyposażenia. W ramach realizowanego od początku 2017 roku programu modernizacji Służby Więziennej formacja systematycznie wyposażana jest w nowoczesny sprzęt. Zakład Karny w Żytkowicach dodatkowo został wyposażony w nowy sprzęt (kamizelki, kaski ochronne, kajdanki), uzbrojenie oraz depozytor kluczy. Celem programu modernizacji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych to podstawowe zadania Służby Więziennej. Otrzymane składniki uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy w sposób bezpośredni i znaczący pozwolą na realizację nałożonego obowiązku oraz poprawią sprawność i skuteczność działania funkcjonariuszy w codziennej służbie.

Tekst i zdjęcia ppor. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej