W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2018 roku przeprowadzone zostały kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój.

W Zakładzie Karnym Żytkowicach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój trwał od kwietnia do listopada 2018 roku. W tym czasie zrealizowano takie kursy jak: spawacz metodą MAG, elektryk z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kw, brukarz, glazurnik oraz technolog robót wykończeniowych. Łącznie w szkoleniach zorganizowanych w 2018 roku udział wzięło 120 skazanych. Zatrudnieniem zostało objętych około 90 % skazanych, którzy ukończyli cykl szkoleniowy. Skazani w ramach każdego cyklu uczestniczyli w szkoleniu zawodowym, oraz w szkoleniach kompetencyjnych z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej i z zakresu aktywizacji zawodowej. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosły ich kompetencje i zwiększyły możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Wsparciem w pierwszej kolejności objęci zostali skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odizolowanie na rynku pracy. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej skazanych oraz zwiększenie ich szansy zatrudnienia.

 

 

Tekst oraz zdjęcia ppor. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej