Na przełomie marca oraz kwietnia 2019 roku, zostały zorganizowane spotkania z młodzieżą szkolną w ramach cyklu promocji pracy w Służbie Więziennej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego z Żytkowic, przedstawili uczniom klas maturalnych specyfikę służby więziennej i zachęcali do podjęcia pracy w placówkach penitencjarnych. Poinformowali młodzież jakimi kwalifikacjami oraz predyspozycjami należy się wykazywać, by móc zostać funkcjonariuszem. Wizytowaliśmy szkoły położone najbliżej jednostki penitencjarnej: Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach, Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej Curie w Pionkach, Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 250 uczniów. Tym samym spotkania umożliwiły młodzieży uzyskanie interesujących ich informacji związanych z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza SW oraz poszerzyło wiedzę o profesjach i możliwościach zatrudnienia.

 

 

 

Tekst i zdjęcia por. Paweł Wójcik

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej